Dørfeil oppgang 57C

Av | 26. november 2016

Det er noe feil med døra i oppgang C. Det vil bli tilkalt noen for å se på døra på mandag, men frem til da henstiller styret beboerne i oppgang C til å benytte døra i oppgang B. Da går men ned i -2 og går gangen mellom C og B (gangen som leder til garasjen). Nøkkelen din passer i både A og B oppgangen.

Det er ikke en god løsning å sette døra i åpen stilling, da der fører til at hvem som helst kan gå inn.