Nøkler og Låser

Av | 13. desember 2016

Vi har inngått avtale med Aker lås og nøkkel som er sertifisert TrioVing senter. Firmaet holder til i Brobekkveien 105. Dere kan nå bestille ekstranøkler mot betaling. Prisen pr. nøkkel ligger mellom 350,- og 390,-. Eiere vil kunne hente ut nøkkel selv i Brobekkveien eller få den tilsendt i posten (mot ekstra kostnad).

For å bestille ekstra nøkkel må dere sende en mail til styret@hovinbekken2.no med følgende informasjon:
1. Navn på eier
2. FX-nummer
3. K-nummer
4. Adresse
5. Leilighetsnummer (ikke H-nummeret fra kommunen)
6. Telefonnummer
7. Antall nøkler
8. Skrive om du ønsker å hente nøkkel selv hos Aker lås, eller om nøkkelen skal sendes som oppkrav

Det er ikke anledning å bestille nøkkel dersom man ikke er eier av boligen. Bestillinger som ikke inneholder alle ovenstående opplysninger vil ikke bli behandlet. Ønsker man å hente nøkkel hos Aker lås må man vise legitimasjon.

Dersom noen får problemer med egen inngangsdør til leiligheten kan dere (for egen regning) kontakte firmaet. De har vakt 24 timer i døgnet og har telefonnr. 07707. Dersom det er problemer med dører i fellesarealer skal dette varsles til styret som da rekvirerer hjelp.