Nødutgangknapper – Garasjen

Av | 5. april 2017

Siden alle dører ut av garasjen er å regne som en nødutgang, er det plassert en «nødutgangknapp» ved hver dør. Denne ser til forveksling ut som en håndmelder for brann, men er grønn på farge. Slik disse er montert av JM, er det bare å trykke på disse, og så blir dørene ut av garasjen lås opp. De forblir da ulåst helt til noen resetter boksene. Dette medfører at man helt uten nøkkel kan ta seg inn fra garasjen til alle sameiets fellesarealer, med unntak av låste rom som boder etc.

Da styret har registrert at disse gjentatte ganger har blitt missbrukt, siden det ikke har vært noen nødssituasjoner i garasjen, har vi sett oss nødt til å gjøre tiltak. Det har derfor blitt monter lokk festet med strips, over disse knappene. Ved en nødssituasjon er det ikke noe problem å rive disse opp, men da vil en kraftig sirene gå av. Dette er gjort for å verne om vår eiendom og for at beboere skal kunne føle seg trygge.