Endring i fellesutgifter

Av | 13. desember 2017

Den observante beboer har kanskje fått med seg at summen på faktura for fellesutgifter har økt, f.o.m. 01.01.2018. Dette har sin bakgrunn i følgende:

  • Canal Digital har økt fra kr. 230,- til kr. 279,- (kabeltv + bredbånd)
  • Fellesutgifter for p-plass har økt fra kr. 150,- til 250,- (grunnet nødvendig utviding av vedlikeholdsbudsjett)
  • Ut over dette er det ikke budsjettert noen økning i fellesutgifter for 2018