Garasjen – vann og lekasjer, veien videre!

Av | 18. mars 2018

Styret har nå gjennomført en befaring med JM om hvilke feil det er i garasjeanlegget da med fokus på lekkasjene vi hatt, og stående vann etter nedbør.

JM kunne fortelle oss at de er i gang og har engasjert selskap som skal ta seg av lekkasjene. JM innser problemet vi har med drenering av garasjen og har nå utarbeidet en plan hvor de ønsker å lage kanaler i anlegget slik at vi får vekk stående vann. Dette er en ganske stor jobb, og det må koordineres mellom JM, selskapet som gjør jobben og beboere som har garasjeplass/sameiet.

Vi vil komme med mer informasjon når det foreligger en fremdriftsplan for utførelse av arbeidet. Det er enda ikke klart om anlegget med tømmes helt, eller delvis. Følg med på hjemmesiden og i beboerskriv.