Nabovarsel om støyende arbeid i området

Av | 30. august 2018

Dette til informasjon:

«Som nabo til fremtidig ballbane ved Teglverksdammen varsles dere om at det i perioden mandag 3. september til fredag 14. september vil bli utført støyarbeider i forbindelse med grunnarbeider. Det støyende arbeidet er spunting.

Arbeidene finner sted fra kl. 08:00 til 16:00 med en times pause mellom kl. 11:30 og 12:30. Bydelsoverlegen vil bli varslet.

Ved spørsmål eller klager, vennligst kontakt:

Kristian Aune

kristian.aune@nordic-group.no«