Informasjon om nye parkeringsbestemmelser på uteområdet til HB1 og HB2

Av | 9. november 2018

Sameiene HB1 og HB2 har nå fått montert 3 nye skilt for å begrense unødvendig kjøring og parkering i/på eiendommene. Park Nordic har ansvaret for å håndheve parkeringsbestemmelsene.

  1. All stans forbudt mellom innkjøringen fra Hovinveien og innkjøringen til garasjen.
  2. Parkering forbudt mellom innkjøringen til garasjen og broen. Vareleveranser tillatt i max 10 min.
  3. Skilt med informasjon om parkeringsbestemmelsene inn i gårdsrommene, plassert ved broen.