Lagring på bodtak og bruk av strøm i fellesareal forbudt!

Av | 28. april 2019

Denne informasjonen er tidligere denne uken sendt ut pr. epost.

Vaktmesteren vår har informert styret om at det er flere beboere som har begynt å lagre ting opp på kjellerbodene. Dette gjelder for de som har kjellerboder med tak (Grenseveien 55 og Grenseveien 57 C). Det er ikke lov til å oppbevare ting på bodtakene. Dette fordi sprinkler dekkes til og ikke vil kunne slukke en eventuell brann, tingene skygger for lys, samt hindrer adkomst til røropplegg og ventilasjon. Det er svært strenge regler fra brannvesenet om oppbevaring i kjellere. Vaktmester vil fjerne alt som er plassert på bodtakene etter 1. mai.

Det har også blitt registrert at noen har ladet el-sykkel og barne ellastebil i bodrommene i kjelleren. I begge tilfellene så har det vært varme i laderne. Lading skal kun skje i
egen leilighet – ikke i fellesarealene. Det er viktig å ha oversikt over elektriske ladere og de kan derfor ikke brukes uten oppsyn.