TV og Internett ved eierskifte

Av | 22. mai 2019

Ved eierskifte av leilighet skal eier kun si opp eventuelle ekstra kanalpakker, og ekstra internetthastighet vedkommende har bestilt. Grunnabonnementet følger leiligheten og er tilknyttet sameiets fellesavtale.

Ny eier tar kontakt med leverandør av internett og tv i sameiet og melder seg som ny eier/bruker av abonnementet tilknyttet den aktuelle leiligheten.

Det er pr. i dag Telenor som leverer disse tjenestene til sameiet, og de kan kontaktes på telefon 915 09 000.