JM skal overflatebehandle dreneringsrennene i garasjen

Av | 27. mai 2019

JM er i gang med foreløpig siste del av arbeidet med dreneringsrennene i garasjen. De skal få et lag med epoxymaling for å beskytte armeringen i betongen.

Dette arbeidet starter opp 06.06.19, og de begynner ved porten mot HB1. Vi forsøker å få det til slik at de tar hovedrenna først og stikkrennene til slutt. Dette vil gjøre jobben med å varsle p-plasseiere enklere. De berørte p-plass eiere vil bli kontaktet direkte pr. epost.

Som tidligere: Vær forberedt på å måtte vente litt før du kan kjøre, og vis hensyn til de som arbeidet i garasjen.