Vedrørende lukt fra ventilasjonsanlegget / luftkvalitet

Av | 20. februar 2020

At det kommer sjenerende lukt er noe vi har registrert etter hvert flere henvendelser på, og da fra ulike oppganger. Vi har totalt 3 aggregater fordelt på 4 oppganger her i sameiet. Med sentralt ventilasjon slik vi har kan det dukke opp utfordringer med lukt, og da spesielt ved lavere utetemperaturer da varmegjenvinner (overfører varme fra avtrekk til tilluft) benyttes. Det er ingen direkte kobling mellom avtrekk og tilluft, men lukt kan smitte gjennom varmegjenvinneren. Det er ikke så mye man kan gjøre, men vi har sammen med vent.entrep. kommet fram til at vi monterer filter med aktivt kull på avtrekkssiden i aggregatet. Aktivt kull er effektivt når det kommer til å ta bort lukt. I tillegg er det viktig at alle benytter kjøkkenventilator ved matlaging, for å hindre mest mulig matlukt inn i det sentrale ventilasjonssystemet. Vi har service avtale på ventilasjonsanlegget, og har økt hyppigheten på filterskift, for å se om dette gir bedre opplevd luftkvalitet. Vi vil fortsette å følge opp dette for å se om det er nødvendige med ytterligere tiltak.

Øking av luftmengde er ikke mulig da det ikke er overkapasitet i aggregatene (de er valgt ut fra krav til luftmengde i TEK10). Man kan heller ikke gå i gang å bygge om ventilasjonsanlegget da det er veldig kostbart. Anlegget er levert i henhold til de krav som gjelder/gjaldt ved bygging. Med desentralisert ventilasjon (et lite aggregat i hver leilighet) har man mer kontroll selv, og det er ingen mulighet for luktsmitte, men den løsningen har andre utfordringer/ulemper. Uansett så er det valgt sentral ventilasjon i vårt sameie.