VIKTIG! Flytting av biler i uke 37 !

Av | 28. august 2020

Sameiet Hovinbekken 2

VIKTIG MELDING!

Flytting av biler i uke 37!

Til alle beboere i sameiet Hovinbekken 2, spesielt til dere som har parkeringsplass i kjeller!

Vi har over tid hatt fuktproblemer i garasjeområde.  Dette har vi reklamert overfor JM som nå vil utbedre forholdene slik at fuktighet ikke trenger igjennom gulv og vegger.

JM skal legge en hulkil i hele garasje/anleggseiendommen også i parkeringsområdet til KIWI.

Dette skal de gjøre ved å skrape bort litt av betongen, ca. 10 cm fra gulvet og opp langs alle vegger, og deretter legge en vanntett betongmasse (epoxy belegg) på veggen. Tilsvarende vanntett betongmasse (epoxy belegg) skal også legges i gulvet ca. 12,5 cm ut fra veggene. Arbeidet vil også omfatte priming, coating og ikke minst maling.

Arbeidet skal utføres av Oslo epoxybelegg AS, og arbeidet vil ta en uke (6 dager).

Arbeidet deles opp og skal utføres på dagtid, i tidsrommet 06:30 – 18:30

De vil starte innerst i vår garasje, fra porten til Hovinbekken 1, og jobber seg utover.

Del 1:

Mandag 7. og tirsdag 8. september
Parkeringsplass nr.: 1 – 18
Parkeringsplass nr.: 46 – 5

Del 2:

Onsdag 9. og torsdag 10. september
Parkeringsplass nr.: 19 – 45
Parkeringsplass nr.: 56 – 60

Del 3:

Fredag 11. og lørdag 12. september               Parkeringsområde KIWI

Dette betyr at dere som har p-plass i de berørte gruppene ikke kan, i hele tidsrommet som er satt av, ha bilen parkert.

Vi er klar over de begrensede mulighetene for parkering ute i vårt område, men dette må gjøres og vi mener dette gir minst ulempe for alle de berørte.

Med vennlig hilsen

Styret, Hovinbekken 2