Melding fra JM om arbeid i regi Oslo kommune v/Vann og Avløp.

Av | 28. oktober 2020

JM skriver 27. Oktober 2020:
«I forbindelse med søknad om ferdigattest har vi fra Oslo kommune v/Vann og Avløp fått innsigelser på plassering av brannkum utenfor inngang til Grenseveien 57C, samt hvordan overvann fra taknedløp er lagt ut i Hovinbekken.

Angående overvannet så krever kommunen at dette skal ligge åpent frem til Hovinbekken og i samarbeide med Sweco AS som ansvarlig prosjekterende for anlegget, har vi nå kommet frem til en løsning p som Oslo Kommune VA har godkjent.  For hus 1 (Grenseveien 55) blir det en åpen renne fra vegg utenfor KIWI-kontor og direkte ut i bekk (det legges rist over rennen i gangvei) og for hus 2 (Grenseveien 57 A, B og C) blir det lagt renne fra vegg under balkong (utgang bak på 57A) og direkte ut i bekk.

Brannkum utenfor hovedinngang til 57C vil bli stående på samme sted, men det monteres en hydrant over lokket slik at brannmannskap også har full tilgang på vinterstid da det ofte ligger mye snø i dette området.   

Vi har i dag fått tillatelse fra Oslo kommune om igangsettelse av arbeidene og vil derfor starte opp så snart som mulig.  Vi kommer nærmere tilbake til dag og fremdrift.

Det er også en bod vi må inn til for omkobling av eksisterende overvannsledning, men denne beboeren har vi hatt kontakt med og vil kommunisere direkte med denne om tilgang etc.»