Avfall/søppel

Av | 19. februar 2021

Det oppleves fortsatt stadig, nesten hver dag, at avfall blir hensatt ved siden av avfallsbrønnene våre, og spesielt papp og papir. Vi i styret minner alle på at det ikke er godtatt å sette avfall ved siden av brønnene!

Renovasjons- og gjenvinningsetaten som tømmer søppelbrønnene våre tar ikke med seg det som står utenfor avfallsbrønnene. Det er vår kjære vaktmester Kai som blir sittende igjen med drittjobben. Dette er ikke hans jobb, så hver gang han må rydde opp, blir vi ekstrafakturert og det går ut over oss alle.

Hvis det er fult i den første brønnen du kommer til, gå til neste. De er lokalisert 3 steder rundt blokka vår. Hvis du har søppel som ikke passer i brønnene, må det leveres til en gjenvinningstasjon. For mer info ser HER.

Vær en god nabo! Rydd opp etter deg selv!