Radiator- og vannmålere i hver boligenhet.

Av | 19. februar 2021

Individuelle radiatormålere og vannmålere i hver boligenhet. I 2019 undersøkte styret i Sameiet Hovinbekken 2 mulighetene for å få installert energimålere i hver leilighet og hva det ville koste. Vi innhentet anbud fra tre leverandører og ut fra tilbudene vi fikk falt valget på Brunata AS som ga oss det beste tilbudet.

Dette skulle tas opp på årsmøtet i 2020, men ble «lagt på is» da styret ikke fikk gjennomført møtet som planlagt. Styret ønsker at saken igjen settes på sakslisten og stemmes over i sameiet.

Grunnen til dette er at hver enhet bare bør betale for den varmen de faktisk bruker (varmt vann og radiatorbruk). Slik det er nå fordeles regningen på alle. Riktignok prosentvis etter størrelse på leilighet, men likevel.

I en tid hvor vi etterstreber miljøtiltak bør vi også bli mer oppmerksom på hva en og hver kan bidra med. Det kan være behagelig hvis det viser seg at naboene dine betaler for store deler av forbruket ditt, men det beste er at man blir mer bevisst på hvor mye energi man faktisk bruker og gjør sine forebyggende tiltak mot det.

Sameiet Hovinbekken 1 fikk installert individuelle vannmålere i 2018 og etter ett år hadde de redusert vannbruken med 33 % og de aller fleste fikk igjen penger etter innbetalt a-konto, og er godt fornøyd med løsningen.

Prisen vi fikk oppgitt da, men som vi også har fått bekreftet gjelder fremdeles er, samlet for sameiet kr 162.804,- som igjen blir ca. kr 2.200,- eks. mva. per leilighet (74 stk.) som man vil tjene inn igjen på spart betaling for varme og varmt vann du ikke bruker, men som du nå betaler for.

Hvordan fungerer dette?

Systemet består av følgende komponenter:
* Radiatormålere med radiosender, montert på alle radiatorer i alle leiligheter.
* Vannmåler med radiosender i alle leiligheter.
* GPRS og Gate Receiver avlesning.

Brunata vil måtte ha tilgang til leiligheten og rørkoblingsskapet en gang, etter avtalt tid, for montering. Fysisk tilgang til leiligheten etter dette vil det ikke være behov for. Målerne som festes på radiator er små og vil ikke være til sjenanse.