Har du lyst til å gjøre en innsats for sameiet vårt? Søk styreverv!

Av | 11. april 2021

Vil du være med å ta beslutninger som angår deg selv og alle andre beboere i sameiet? Da er et styreverv noe for deg! Eller kanskje du vil anbefale en god nabo?

Styret forvalter sameiets verdier på vegne av beboerne. Det er mange oppgaver å tak i, så det er viktig med engasjerte styremedlemmer. Blant oppgavene styret har ansvaret for er å håndtere henvendelser, prioritere og se til at vedlikeholdsoppgaver gjennomføres, følge opp prosjekter og leverandører, holde hjemmesidene oppdatert mm. Det å sitte i styret er både lærerikt og interessant.

Vervet er honorert og du må sette av tid til styremøte ca. en gang i måneden, befaringer med leverandører og egne styreoppgaver.

Styret velges på generalforsamlingen og følgende skal velges i år:

  • 1 styremedlem for 2 år

For å søke på verv sender du en søknad med kontaktinformasjon og en beskrivelse av bakgrunn/ CV samt litt informasjon om motivasjonen for å stille til valg. Søknadsfristen er: 18. april. 

Søknader sendes til styret@hovinbekken2.no – Skriv «Valgkomité» i emnefeltet.

Med vennlig hilsen/best regards

Styret
e: styret@hovinbekken2.no 

Sameiet Hovinbekken 2 og Sameiet Anleggseiendommen Hovinbekken 2 Grenseveien 55-57
0576 Oslo