Avfall/søppel

Av | 19. februar 2021

Det oppleves fortsatt stadig, nesten hver dag, at avfall blir hensatt ved siden av avfallsbrønnene våre, og spesielt papp og papir. Vi i styret minner alle på at det ikke er godtatt å sette avfall ved siden av brønnene! Renovasjons- og gjenvinningsetaten som tømmer søppelbrønnene våre tar ikke med seg det som står utenfor avfallsbrønnene.… Les mer »

Radiator- og vannmålere i hver boligenhet.

Av | 19. februar 2021

Individuelle radiatormålere og vannmålere i hver boligenhet. I 2019 undersøkte styret i Sameiet Hovinbekken 2 mulighetene for å få installert energimålere i hver leilighet og hva det ville koste. Vi innhentet anbud fra tre leverandører og ut fra tilbudene vi fikk falt valget på Brunata AS som ga oss det beste tilbudet. Dette skulle tas… Les mer »

Radiatorer

Av | 15. desember 2020

Dersom det er noen av dere som har problemer med radiatorene deres, må dere kontakte JM på kundeservice@jm.no å få hjelp derfra.

Kjære nabo: Si «hei» 😊.

Av | 1. desember 2020

Kjenner du den som kommer bak deg? Skal de på besøk? Bor de her? Ikke slipp inn noen som ikke bor her eller kan gi seg til kjenne. Pass på at ikke uvedkommende kommer seg inn i blokka. Vent til døren er lukket før du går videre, så ingen sniker seg inn bak deg. Bli… Les mer »

Hærverk

Av | 26. november 2020

Det har i går kveld/natt vert pøbler i nabolaget, og vaktmester melder f.eks. om at ledningen til nøkkelbryteren til den ytterste garasjeporten har blitt klippet/revet av. Låsen/nøkkelbryteren til G57A er også tuklet med og det er vanskelig å få inn/ut nøkkelen. Service er bestilt!

Melding fra JM om arbeid i regi Oslo kommune v/Vann og Avløp.

Av | 28. oktober 2020

JM skriver 27. Oktober 2020:«I forbindelse med søknad om ferdigattest har vi fra Oslo kommune v/Vann og Avløp fått innsigelser på plassering av brannkum utenfor inngang til Grenseveien 57C, samt hvordan overvann fra taknedløp er lagt ut i Hovinbekken. Angående overvannet så krever kommunen at dette skal ligge åpent frem til Hovinbekken og i samarbeide… Les mer »

VIKTIG! Flytting av biler i uke 37 !

Av | 28. august 2020

Sameiet Hovinbekken 2 VIKTIG MELDING! Flytting av biler i uke 37! Til alle beboere i sameiet Hovinbekken 2, spesielt til dere som har parkeringsplass i kjeller! Vi har over tid hatt fuktproblemer i garasjeområde.  Dette har vi reklamert overfor JM som nå vil utbedre forholdene slik at fuktighet ikke trenger igjennom gulv og vegger. JM… Les mer »

Årsmøtet onsdag 18.03 – UTSETTES på ubestemt tid

Av | 12. mars 2020

Etter siste informasjon fra FHI og myndigheter forøvrig, har vi i styret bestemt at årsmøtet i sameiet utsettes på ubestemt tid. Det settes inn stadig strengere tiltak i samfunnet, og nå blir også alle skoler og barnehager i Oslo stengte fom. i morgen og mandag. Vi mener derfor det er unødvendig risiko å gjennomføre møtet… Les mer »

Vedrørende lukt fra ventilasjonsanlegget / luftkvalitet

Av | 20. februar 2020

At det kommer sjenerende lukt er noe vi har registrert etter hvert flere henvendelser på, og da fra ulike oppganger. Vi har totalt 3 aggregater fordelt på 4 oppganger her i sameiet. Med sentralt ventilasjon slik vi har kan det dukke opp utfordringer med lukt, og da spesielt ved lavere utetemperaturer da varmegjenvinner (overfører varme… Les mer »

Vekslende varmtvann – Informasjon fra JM

Av | 15. desember 2019

Styret har for en stund tilbake formidlet informasjon rundt dette med vekslende varmtvann, og hvordan JM skulle informeres om dette. JM har jobbet med saken en stund og under er et utdrag av informasjon fra JM. «JM har vært i en utredningsfase der vi har søkt bredt etter feilkilder og testet ut potensielle rotårsaker. Vi… Les mer »