Årsmøtet onsdag 18.03 – UTSETTES på ubestemt tid

Av | 12. mars 2020

Etter siste informasjon fra FHI og myndigheter forøvrig, har vi i styret bestemt at årsmøtet i sameiet utsettes på ubestemt tid. Det settes inn stadig strengere tiltak i samfunnet, og nå blir også alle skoler og barnehager i Oslo stengte fom. i morgen og mandag. Vi mener derfor det er unødvendig risiko å gjennomføre møtet… Les mer »

Vedrørende lukt fra ventilasjonsanlegget / luftkvalitet

Av | 20. februar 2020

At det kommer sjenerende lukt er noe vi har registrert etter hvert flere henvendelser på, og da fra ulike oppganger. Vi har totalt 3 aggregater fordelt på 4 oppganger her i sameiet. Med sentralt ventilasjon slik vi har kan det dukke opp utfordringer med lukt, og da spesielt ved lavere utetemperaturer da varmegjenvinner (overfører varme… Les mer »

Vekslende varmtvann – Informasjon fra JM

Av | 15. desember 2019

Styret har for en stund tilbake formidlet informasjon rundt dette med vekslende varmtvann, og hvordan JM skulle informeres om dette. JM har jobbet med saken en stund og under er et utdrag av informasjon fra JM. «JM har vært i en utredningsfase der vi har søkt bredt etter feilkilder og testet ut potensielle rotårsaker. Vi… Les mer »

Støy fra kjøkkenhetter

Av | 20. november 2019

Kjøkkenhettene våre er tilkoblet sentrale vifter. Alle som bor rett over/under hverandre «deler» kjøkkevifte. Denne regulerer seg seg ut fra hvor mange som benytter hetta i leiligheten. Av tekniske grunnet hender det at disse viftene går «fult» selv om ingen benytter hettene, og da blir det mye støy. Vi i styret forsøker å rette disse… Les mer »

Oppgardering av hardware for elbilladere

Av | 23. juni 2019

Tirsdag 25. juni skal firmaet Elbillader oppgradere laderne. Alle plasser med lader må enten flytte bilen sin eller parkere minst 70 cm fra veggen. Egen epost er sendt ut om dette. Så dette er en påminnelse. Arbeidene foregår fra klokken 0800-1600.

JM skal overflatebehandle dreneringsrennene i garasjen

Av | 27. mai 2019

JM er i gang med foreløpig siste del av arbeidet med dreneringsrennene i garasjen. De skal få et lag med epoxymaling for å beskytte armeringen i betongen. Dette arbeidet starter opp 06.06.19, og de begynner ved porten mot HB1. Vi forsøker å få det til slik at de tar hovedrenna først og stikkrennene til slutt.… Les mer »

TV og Internett ved eierskifte

Av | 22. mai 2019

Ved eierskifte av leilighet skal eier kun si opp eventuelle ekstra kanalpakker, og ekstra internetthastighet vedkommende har bestilt. Grunnabonnementet følger leiligheten og er tilknyttet sameiets fellesavtale. Ny eier tar kontakt med leverandør av internett og tv i sameiet og melder seg som ny eier/bruker av abonnementet tilknyttet den aktuelle leiligheten. Det er pr. i dag… Les mer »

Garasjevask onsdag 8. mai 2019!

Av | 28. april 2019

Dette er informasjon som har gått ut via beboerskriv 02 2019. Garasjevask onsdag 8. mai 2019. Alle må fjerne bilene sine denne dagen slik at renholds firmaet får vasket. Bilene må være uten mellom 0800 og 1600. De som har elbil-ladere må tildekke disse slik at det ikke kommer vann inn i disse. Vi vil… Les mer »

Lagring på bodtak og bruk av strøm i fellesareal forbudt!

Av | 28. april 2019

Denne informasjonen er tidligere denne uken sendt ut pr. epost. Vaktmesteren vår har informert styret om at det er flere beboere som har begynt å lagre ting opp på kjellerbodene. Dette gjelder for de som har kjellerboder med tak (Grenseveien 55 og Grenseveien 57 C). Det er ikke lov til å oppbevare ting på bodtakene.… Les mer »

Hvordan bruker man brannmannspanel/»branntavle»

Av | 28. april 2019

Det er opplyst tidligere i beboerskriv osv. angående avstilling av falsk brannalarm i egen leilighet. Det er lenge hengt en forklaring på hvordan man gjøre det, på magnettavlene i hver oppgang. Det er nå blitt hengt opp en forenklet forklaring om hvordan man avstiller, med bilde og forklaring. Denne finner du også hengt opp på… Les mer »